image2

 

Rheolwyr

Euron Davies
Rheolwr

Islwyn Owen
Is-reolwr

Golwyr

Marc Jones
Golgeidwad

Amddiffynwyr

Ifan Emyr
Amddiffynnwr Canol

James Hatton
Amddiffynnwr chwith

Martin Hughes
Amddiffynnwr Canol

Matthew Hughes
Amddiffynnwr dde

Gwion Jones
Amddiffynnwr Canol

Ifan Jones
Amddiffynnwr dde

Tom Harry Oliver
Amddiffynnwr dde

Dylan Owen
Amddiffynnwr Canol

Ifan Llewelyn Roberts
Amddiffynnwr chwith

Aled Williams
Amddiffynnwr chwith

Canol Cae

Ryan Cain
Asgellwr

Iwan Edwards
Canol cae

Aled Emyr
Canol cae

Aled Hughes
Canol cae

Connor Japheth
Canol cae

Gruff John
Canol cae

Dylan Jones
Canol cae

Dan Roberts
Asgellwr

Gwion Tegid
Asgellwr

Harri Wyn
Asgellwr

Blaenwyr

Chris Brown
Blaenwr

Carwyn Dafydd
Blaenwr

Meredydd Huw Derbyshire
Blaenwr

Daniel Hughes
Blaenwr

Iwan Owen
Blaenwr

 

    GEM NESAF:
    Sadwrn 15fed o Chwefror
    Mochdre Sports v Y Felinheli