general-home

 

badge badge

SADWRN 22 HYDREF 2016, 14.30
CYNGHRAIR UNDEBOL Y GOGLEDD ADRAN 2
Cae Seilo
Torf: 75

Y Felinheli

Iwan Owen 40'
Callum MacDonald 43'
Iwan Owen 63'

3 - 1

Llanfairpwll

Osian Jones 57'

 

Adroddiad yma'n fuan ...